Trädgårdsdesign & Anläggning

   Arbetssätt

Sonjas Trädgård gör trivsamma, vackra och hållbara trädgårdar. Vi hjälper er genom hela processen från drömmar till anlagd trädgård. Det kan vara tryggt med EN partner från trädgårdsdesign och anläggning till växtval och plantering. Vi har arbetat med kunder i hela Bohuslän,från Strömstad, Uddevalla till Kungälv och Göteborg.

   Rita och planera

Vi börjar med en rådgivning i er trädgård. Den tar ungefär två timmar.

Tillsammans går vi igenom trädgården, önskemål och förutsättningar. Vi avslutar med en snabb skiss på plats, där vi sammanfattar det vi kommit fram till. Om ni vill ha mer hjälp får ni en offert på en genomtänkt plan för att förverkliga er trädgård. När vi kommit en bit på designarbetet görs ett eller flera avstämningsmöten. Här diskuteras förslaget, alternativa lösningar och nya förutsättningar som kan ha dykt upp. Vid avstämningsmötet pratar vi även om hur ni kan gå vidare. 


aNLÄGGning

När trädgårdsdesignen är klar är det dags att anlägga.

Om ni bygger nytt eller skall göra större förändringar har vi ett flertal hantverkare som vi kan rekommendera. Vi har även bra kontakter inom belysning, grus, jord och gräs.

Vi hjälper gärna till med att mäta, markera, förklara intentionerna med trädgården och tala med hantverkarna. En trädgårdsanläggare kan hjälpa till med att forma trädgården, stensätta, terrassera och bygga murar och vi kan finnas med hela vägen.

Vill du göra det själv får ni gott om goda råd och tips under arbetet med designen. Känns det ändå osäkert så bokar ni en extra konsultation.

pLANTERA

Äntligen är det dags för växterna. Vi placerar ut och planterar åt er.


När vi placerar ut växterna ser vi till att det är lämpligt antal plantor på lagom avstånd och på rätt plats. Det kan även ha gjorts ändringar från plan och då kan vi anpassa utplaceringen. En professionell plantering innebär koll på gödning, jorddjup, bevattning, gropstorlek och växtstöd vid behov.

När vi beställer och planterar kommer växterna oftast direkt från odlare, vilket ger dem bättre förutsättningar att växa. Vi använder i första hand närproducerade växter som passar i bohuslänska trädgårdar. Gärna E-plantor när det är möjligt. Vi tycker det är viktigt att växterna är friska samt klarar klimatet på västkusten och bara blir vackrare med tiden.

Om ni vill plantera själva kan ni få råd och tips samt beställa växter till ert projekt. Olika växter finns i olika storlekar, stamhöjder, barrot eller klump med mera. Så lite hjälp skadar inte!